Dotacja UE

Dotacja UE

Akacja Renata Beczyczko realizuje projekt:

„Impuls dla udoskonalenia zakresu świadczonych usług w Akacja Renata Beczyczko”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wdrożenie rozwiązań cyfryzacyjnych i proekologicznych. W ramach założonego celu, wnioskodawca zrealizuje zakup: sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług hotelowych, pompy ciepła, inteligentnych zamków do drzwi oraz instalacji paneli fotowoltaicznych.

Planowane efekty: unowocześnienie i uzupełnienie składników majątku, poprawa bezpieczeństwa pracowników i klientów, podniesienie standardu usług; usprawnienie procesu obsługi klienta oraz pozytywne oddziaływanie Wnioskodawcy na klimat i środowisko (w tym na: warstwę ozonową i globalne ocieplenie) – redukcja emisji zanieczyszczeń.

Wartość projektu: 221 689,81 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 155 182,87 zł